Søk


Nyttige lenkerNyheter
PM 2/2016: Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser
28.01.2016
Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet… Les mer
Ny finansforetakslov trer i kraft 1. januar 2016
22.12.2015
Loven kan lastes ned her. Les mer
Nye pensjonsordninger i offentlig sektor
18.12.2015
Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig… Les mer
Endret styreledelse i foreningen
04.12.2015
Et enstemmig styre besluttet i møte 3. desember 2015 at Eivind Hansen, Halden kommunale pensjonskasse, skal fungere som … Les mer
Samling for pensjonskassens styremedlemmer, 9.-10.2.16
27.11.2015
Pensjonskasseforeningen inviterer styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser til fagseminar, hvor det rettes … Les mer
Finansdepartementets vedtak knyttet til Silver
23.11.2015
Fripoliseselskapet Silver har anmodet Finansdepartementet om dispensasjon i forhold til implementering av Solvens II regelverket.
Departementet… Les mer
Årbok 2015
11.11.2015
Årboken for 2015 er nå utgitt og kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut bestill… Les mer
Ny generalsekretær i Pensjonskasseforeningen
15.10.2015
Styret i Pensjonskasseforeningen har ansatt Espen Kløw som ny generalsekretær i foreningen. Kløw tiltrer i januar 2016. Les mer
Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016
07.10.2015
Regjeringen fremla 7. oktober Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016 Les mer
Medlemskap i SPK
25.09.2015
Foreslått ny minstegrense for medlemskap i Statens pensjonskasse m.fl.: Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
19.06.2015
Energiselskapenes Fellespensjonskasse er tatt opp som nytt i Pensjonskasseforeningen. Les mer
Utredning av ny offentlig tjenestepensjon
16.06.2015
Mandatet fra Arbeids- og sosialdepartementet. Last ned her Les mer
Endret grunnbeløp
21.05.2015
Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på… Les mer
Banklovkommisjonens utredning om private ytelsespensjoner - NOU 2015:5
29.04.2015
En bes notere seg særmerknadene fra Rolf Skomsvold, samt Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015 - foredrag
17.04.2015
Pensjonskassekonferansen 2015 ble avholdt 15.-16. april i Sandefjord med over 320 deltakere. Les mer
Ny finanslov
10.04.2015
Stortinget har behandlet ny finanslov. Loven som sådan finner du her. Det er ikke besluttet nå loven vil tre i kraft. Les mer
Nye medlemmer - Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og Nettbuss pensjonskasse
27.03.2015
På bakgrunn av søknader fra Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og fra Nettbuss pensjonskasse, har styret… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
23.03.2015
Konferansen har i 2015, som foregående år, vært tatt godt i mot blant pensjonskassene, leverandører, kapitalforvaltere og… Les mer
Nytt medlem - Pensjonsordningen for apotekvirksomheten
25.02.2015
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har søkt om medlemskap i foreningen.

Ordningen håndterer et lovbestemt ytelsesbasert… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
13.02.2015
Årets pensjonskassekonferanse finner sted 15. og 16. april 2015. Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2015, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no