Søk


Nyttige lenkerNyheter
Pensjonsforum
26.08.2016
Pensjonsforum har møter 9. og 30. september 2016. Tematikken i første møte vil være pensjonskasser, kapitalkrav og samfunnsøkonomiske… Les mer
Finanstilsynet fremla 8. juni 2016 Finansielt utsyn 2016
09.06.2016
Det er gitt en omfattende omtale av pensjonskasser og livselskaper i rapportens kapittel 3 Les mer
Regnskapsseminar 7. desember 2016
02.06.2016
Dato for nytt regnskapsseminar er fastsatt til 7. desember 2016 på KS Agenda møtesender i Oslo. Les mer
Pensjonskasseforeningens faglige samlinger annet halvår 2016
02.06.2016
Pensjonskasseforeningen vil i annet halvår gjennomføre flere samlinger, og vi ber dere om å sette av tidspunktene for disse.… Les mer
Nytt grunnbeløp i folketrygden
20.05.2016
Det er nå besluttet at folketrygdens grunnbeløp økter frå 90 068 kroner til 92 576 kroner fra 1. mai 2016. Dette er en … Les mer
Spennende pensjonskassekonferanse i Brussel
13.05.2016
PensionsEurope, som er en medlemsorganisasjon for europeiske pensjonskasser og hvor Pensjonskasseforeningen er medlem, avholder… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2016 - foredrag
18.04.2016
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 13. og 14. april 2016. Vi gjør oppmerksom på dato for… Les mer
Flytteregelverket bør endres for å bli nøytralt
08.04.2016
Kommunal Rapport publiserte 7. april 2016 artikkelen "Frykter at pensjonskasser presses ut" Les mer
DN: Strammer skruen for pensjonskasser - nye krav gir dyrere pensjon
05.04.2016
Dagens Næringsliv publiserte 4. april 2016 artiklene "Strammer skruen for pensjonskasser" og "Nye krav gir dyrere pensjo… Les mer
Artikkel i IPE 30.3.16: Franske pensjonskasser
05.04.2016
IPE - Investment & Pensions Europe publiserte 31. mars 2016 en artikkel om nytt system for franske pensjonskasser. Les mer
Artikkel om ny offentlig tjenestepensjon
10.03.2016
I Nordisk Forsikringstidsskrift 1/2016 er det inntatt en artikkel om ny offentlig tjenestepensjon, skrevet av Christer Drevsjø… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2016
22.02.2016
Pensjonskassekonferansen 2016 avholdes på Scandic Park Sandefjord, 13.-14. april Les mer
Dom fra Høyesterett
22.02.2016
Høyesterett avsa 19. februar 2016 dom i sak vedrørende grunnlovsvern for pensjonsrettigheter.
Spørsmålet var knyttet til… Les mer
PM 2/2016: Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser
28.01.2016
Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet… Les mer
Ny finansforetakslov trer i kraft 1. januar 2016
22.12.2015
Loven kan lastes ned her. Les mer
Nye pensjonsordninger i offentlig sektor
18.12.2015
Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig… Les mer
Endret styreledelse i foreningen
04.12.2015
Et enstemmig styre besluttet i møte 3. desember 2015 at Eivind Hansen, Halden kommunale pensjonskasse, skal fungere som … Les mer
Samling for pensjonskassens styremedlemmer, 9.-10.2.16
27.11.2015
Pensjonskasseforeningen inviterer styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser til fagseminar, hvor det rettes … Les mer
Finansdepartementets vedtak knyttet til Silver
23.11.2015
Fripoliseselskapet Silver har anmodet Finansdepartementet om dispensasjon i forhold til implementering av Solvens II regelverket.
Departementet… Les mer
Årbok 2015
11.11.2015
Årboken for 2015 er nå utgitt og kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut bestill… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2016, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no