Søk


Nyttige lenkerNyheter
Nye medlemmer - Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og Nettbuss pensjonskasse
27.03.2015
På bakgrunn av søknader fra Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og fra Nettbuss pensjonskasse, har styret… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
23.03.2015
Konferansen har i 2015, som foregående år, vært tatt godt i mot blant pensjonskassene, leverandører, kapitalforvaltere og… Les mer
Nytt medlem - Pensjonsordningen for apotekvirksomheten
25.02.2015
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har søkt om medlemskap i foreningen.

Ordningen håndterer et lovbestemt ytelsesbasert… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
13.02.2015
Årets pensjonskassekonferanse finner sted 15. og 16. april 2015. Les mer
Daglig leder i Molde kommunale pensjonskasse
09.02.2015
Det er lyst ut en ledig stilling som daglig leder i Molde kommunale pensjonskasse. Stillingen vil bli ledig sommer/høst… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen - Bærum kommunale pensjonskasse
30.01.2015
På bakgrunn av søknad fra Bærum kommunale pensjonskasse, har styret i Pensjonskasseforeningen besluttet å ta pensjonskassen… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen – Asker kommunale pensjonskasse
09.01.2015
På bakgrunn av søknad fra Asker kommunale pensjonskasse, har styret i Pensjonskasseforeningen besluttet å ta pensjonskassen… Les mer
Rundskriv nr. 18/2014
17.12.2014
Finanstilsynet fastsatte 15. desember 2014 et rundskriv om rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet… Les mer
Nytt medlem: Tromsø kommunale pensjonskasse
04.12.2014
Tromsø kommunale pensjonskasse ble 2. desember 2014 tatt opp som medlem i Pensjonskasseforeningen.

Styrets leder er Oddmund… Les mer
Scheel-utvalgets utredning
03.12.2014
Pressemelding fra Finansdepartementet: Utredning om selskapsskatten overlevert finansministeren
Hans Henrik Scheel overleverte… Les mer
Rundskriv fra Finansdepartementet: Godtgjørelse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond
03.12.2014
Rundskriv nr. 15/2014 av 1. desember 2014 om ovennenvte kan lastes ned her. Les mer
Finansielle utviklingstrekk - Finanstilsynet
05.11.2014
Finanstilsynet har publisert rapporten "Finansielle utviklingstrekk - tilstanden i finansmarkedet og utsiktene fremover"… Les mer
NUES
30.10.2014
NUES - Den nye anbefalingen ligger nå på www.nues.no på begge språk Les mer
Årbok 2014
27.10.2014
Årboken 2014 foreligger nå. Bestilling kan foretas ved å benytte bestillingsskjemaet til venstre.
Pensjonskasseforeningen… Les mer
Tromsø kommunale pensjonskasse etablert
06.10.2014
Med virkning fra 1. oktober 2014 er Tromsø kommunale pensjonskasse etablert. Pensjonskassen har en forvaltningskapital på… Les mer
Kommunal rapport - Pensjonskassenes avkastning pr. 30. juni 2014
02.09.2014
Kommunal Rapport skriver i dagens nettutgave om at de beste pensjonskassene som har dobbelt så god avkastning som DNB og… Les mer
Norges første interkommunale pensjonskasse er etablert
02.09.2014
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse er omdannet til interkommunal pensjonskasse. Akershus interkommunale pensjonskasse… Les mer
Nye regler om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft i dag
01.09.2014
I dag trer de nye lovreglene om fripoliser med investeringsvalg i kraft, samt utfyllende forskriftsregler om blant annet… Les mer
Brev til Finansdepartementet: Anmodning om overprøving av fastsatt maksimal grunnlagsrente i livsforsikring
28.08.2014
Pensjonskasseforeningen sendte 26. august brev til Finansdepartementet om anmodning om overprøving av fastsatt maksimal … Les mer
Restriktive tiltak relatert til Ukraina og Russland
18.08.2014
Utenriksdepartementet fastsatte 15. august 2014 forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2015, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no