Søk
Om foreningen
Nyheter
Medlemssider
Konferanser
Statistikk
Kontakt oss


Nyttige lenkerNyheter
Pensjonskassekonferansen 2014
06.03.2014
Pensjonskassekonferansen 2014 er nå åpnet for påmelding. Konferansen avholdes på Park Hotel Sandefjord 13.-14. mai 2014.… Les mer
IORP II-direktivet publiseres 27. mars 2014
17.03.2014
EU-kommisjonens endelige forslag til tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) skal publiseres 27. mars 2014. Lekkede versjoner… Les mer
Pensjonskassenes forsikringsrelaterte driftskostnader
14.03.2014
En oversikt over pensjonskassens forsikringsrelaterte driftskostnader, herunder forvaltningskostander og administrasjonskostnader,… Les mer
Omnibus II formelt vedtatt
12.03.2014
EU-parlamentet vedtok formelt Omnibus II i går, 11. mars 2014. Omnibus II gir EU myndighet til å ferdigstille utkastet til… Les mer
Kommende samlinger
03.03.2014
Pensjonskasseforeningen har planlagt følgende samlinger: 13.-14. mai 2014 Pensjonskassekonferansen Rica Park Hotel, Sandefjord… Les mer
Svært gode resultater for pensjonskassene i 2013
27.02.2014
Pensjonskasseforeningen har mottatt nøkkeltallsrapporter fra pensjonskassene for 2013. Tallene omfatter 20 private og 22… Les mer
Ny Overføringsavtale, brukerveiledning og eksempelsamling
26.02.2014
Statens pensjonskasse har revidert Overføringsavtalen. Endringene er foretatt av styret i Statens pensjonskasse, og etterfølgende… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
05.02.2014
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, tidligere omtalt som Pensjonskassen Helse Sør-Øst, ble etablert … Les mer
A-ordningen for arbeidsgivere - 2015
03.02.2014
I januar 2015 skal alle arbeidsgivere, herunder pensjonskasser, levere inn den såkalte A-meldingen. Meldingen vil erstatte… Les mer
Skattemessig behandling av inntekt ved fellesforvaltning
31.01.2014
Pensjonskasseforeningen har mottatt svar fra Finansdepartementet på brevet vi sendte 21. november 2013 knyttet til fellesforvaltning… Les mer
Høringsuttalelse - Ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg
16.01.2014
Pensjonskasseforeningen har avgitt sin høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg.… Les mer
Skattedirektoratet - Avklaringer knyttet til kode 209
15.01.2014
På bakgrunn av flere henvendelser fra pensjonskasser, har Skattedirektoratet kommet med enkelte avklaringer knyttet til … Les mer
Rundskriv 3/2014: Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013
14.01.2014
Finanstilsynet har i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå utarbeidet et rundskriv som gir praktiske opplysninger om utarbeidelse… Les mer
Finanstilsynets stresstest
08.01.2014
Finanstilsynet har i dag publisert et nytt, endelig regneark med ny rentekurve og aksjestress som skal benyttes i rapporteringen… Les mer
Regelendringer fra 1. januar 2014
07.01.2014
Oversikt over noen viktige regelendringer som gjelder for finansmarkedene. Regelendringene omfatter blant annet: Endringer… Les mer
Skatteetaten arrangerer informasjonsmøte for pensjonsinnretninger
02.01.2014
Pensjonskasseforeningen har mottatt en henvendelse fra Skattedirektoratet om regelverksendringer. I forbindelse med regelverksendringene… Les mer
Uendret forsinkelsesrente
02.01.2014
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,50 prosent fra 1. juli 2013, og fra 1. januar 2014 er den fastsatt… Les mer
Endringer i årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak
20.12.2013
Finansdepartementet fastsatte 19. desember forskrift om endringer i forskrift 16.12.1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for… Les mer
Brev til forsikringsselskapene om forberedelser til Solvens II
18.12.2013
Finanstilsynet har sendt brev til alle forsikringsselskaper om forberedelser til Solvens II-regelverket, som forventes å… Les mer
Endringer i Finanstilsynets stresstest
17.12.2013
Finanstilsynet har foretatt endringer i stresstesten, herunder rapporteringsark og veiledning. Endringene trer i kraft fra… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2013, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no