Søk


Nyttige lenkerNyheter
Pensjonskassekonferansen 2016 - foredrag
18.04.2016
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 13. og 14. april 2016. Vi gjør oppmerksom på dato for… Les mer
Flytteregelverket bør endres for å bli nøytralt
08.04.2016
Vedlagt følger kopi av artikkel fra Kommunal Rapport 7. april 2016 - Frykter at pensjonskasser presses ut Les mer
DN 4.4.16 - Strammer skruen for pensjonskasser - nye krav gir dyrere pensjon
05.04.2016
Vedlagt følger kopi av artiklene i Dagens Næringsliv 4. april 2016 - "Strammer skruen for pensjonskasser" og "Nye krav gir… Les mer
Artikkel i IPE 30.3.16: Franske pensjonskasser
05.04.2016
Vedlagt følger kopi av artikkel i IPE - Investment & Pensions Europe - om nytt system for franske pensjonskasser. Les mer
Artikkel om ny offentlig tjenestepensjon
10.03.2016
I Nordisk Forsikringstidsskrift 1/2016 er det inntatt en artikkel om ny offentlig tjenestepensjon, skrevet av Christer Drevsjø… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2016
22.02.2016
Pensjonskassekonferansen 2016 avholdes på Scandic Park Sandefjord, 13.-14. april

Vedlagt følger invitasjon og program til… Les mer
Dom fra Høyesterett
22.02.2016
Høyesterett avsa 19. februar 2016 dom i sak vedrørende grunnlovsvern for pensjonsrettigheter.
Spørsmålet var knyttet til… Les mer
PM 2/2016: Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser
28.01.2016
Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet… Les mer
Ny finansforetakslov trer i kraft 1. januar 2016
22.12.2015
Loven kan lastes ned her. Les mer
Nye pensjonsordninger i offentlig sektor
18.12.2015
Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig… Les mer
Endret styreledelse i foreningen
04.12.2015
Et enstemmig styre besluttet i møte 3. desember 2015 at Eivind Hansen, Halden kommunale pensjonskasse, skal fungere som … Les mer
Samling for pensjonskassens styremedlemmer, 9.-10.2.16
27.11.2015
Pensjonskasseforeningen inviterer styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser til fagseminar, hvor det rettes … Les mer
Finansdepartementets vedtak knyttet til Silver
23.11.2015
Fripoliseselskapet Silver har anmodet Finansdepartementet om dispensasjon i forhold til implementering av Solvens II regelverket.
Departementet… Les mer
Årbok 2015
11.11.2015
Årboken for 2015 er nå utgitt og kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut bestill… Les mer
Ny generalsekretær i Pensjonskasseforeningen
15.10.2015
Styret i Pensjonskasseforeningen har ansatt Espen Kløw som ny generalsekretær i foreningen. Kløw tiltrer i januar 2016. Les mer
Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016
07.10.2015
Regjeringen fremla 7. oktober Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016 Les mer
Medlemskap i SPK
25.09.2015
Foreslått ny minstegrense for medlemskap i Statens pensjonskasse m.fl.: Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
19.06.2015
Energiselskapenes Fellespensjonskasse er tatt opp som nytt i Pensjonskasseforeningen. Les mer
Utredning av ny offentlig tjenestepensjon
16.06.2015
Mandatet fra Arbeids- og sosialdepartementet. Last ned her Les mer
Endret grunnbeløp
21.05.2015
Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2015, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no