Søk


Nyttige lenkerNyheter
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen – Asker kommunale pensjonskasse
09.01.2015
På bakgrunn av søknad fra Asker kommunale pensjonskasse, har styret i Pensjonskasseforeningen besluttet å ta pensjonskassen… Les mer
Ledige stillinger i pensjonskasser
05.01.2015
Det er lyst ut to stillinger som ledere av pensjonskasser:
Bærum kommunale pensjonskasse; lenke til annonse
Sandnes kommunale… Les mer
Rundskriv nr. 18/2014
17.12.2014
Finanstilsynet fastsatte 15. desember 2014 et rundskriv om rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet… Les mer
Nytt medlem: Tromsø kommunale pensjonskasse
04.12.2014
Tromsø kommunale pensjonskasse ble 2. desember 2014 tatt opp som medlem i Pensjonskasseforeningen.

Styrets leder er Oddmund… Les mer
Scheel-utvalgets utredning
03.12.2014
Pressemelding fra Finansdepartementet: Utredning om selskapsskatten overlevert finansministeren
Hans Henrik Scheel overleverte… Les mer
Rundskriv fra Finansdepartementet: Godtgjørelse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond
03.12.2014
Rundskriv nr. 15/2014 av 1. desember 2014 om ovennenvte kan lastes ned her. Les mer
Finansielle utviklingstrekk - Finanstilsynet
05.11.2014
Finanstilsynet har publisert rapporten "Finansielle utviklingstrekk - tilstanden i finansmarkedet og utsiktene fremover"… Les mer
NUES
30.10.2014
NUES - Den nye anbefalingen ligger nå på www.nues.no på begge språk Les mer
Årbok 2014
27.10.2014
Årboken 2014 foreligger nå. Bestilling kan foretas ved å benytte bestillingsskjemaet til venstre.
Pensjonskasseforeningen… Les mer
Tromsø kommunale pensjonskasse etablert
06.10.2014
Med virkning fra 1. oktober 2014 er Tromsø kommunale pensjonskasse etablert. Pensjonskassen har en forvaltningskapital på… Les mer
Kommunal rapport - Pensjonskassenes avkastning pr. 30. juni 2014
02.09.2014
Kommunal Rapport skriver i dagens nettutgave om at de beste pensjonskassene som har dobbelt så god avkastning som DNB og… Les mer
Norges første interkommunale pensjonskasse er etablert
02.09.2014
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse er omdannet til interkommunal pensjonskasse. Akershus interkommunale pensjonskasse… Les mer
Nye regler om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft i dag
01.09.2014
I dag trer de nye lovreglene om fripoliser med investeringsvalg i kraft, samt utfyllende forskriftsregler om blant annet… Les mer
Brev til Finansdepartementet: Anmodning om overprøving av fastsatt maksimal grunnlagsrente i livsforsikring
28.08.2014
Pensjonskasseforeningen sendte 26. august brev til Finansdepartementet om anmodning om overprøving av fastsatt maksimal … Les mer
Restriktive tiltak relatert til Ukraina og Russland
18.08.2014
Utenriksdepartementet fastsatte 15. august 2014 forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller… Les mer
Fripoliser med investeringsvalg
27.06.2014
Fripoliseinnehavere og pensjonsleverandører kan fra 1. september i år inngå avtale om investeringsvalg. Investeringsvalg… Les mer
Maksimal beregningsrente i livsforsikring
26.06.2014
Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan… Les mer
Ny lov om finansforetak og finanskonsern
20.06.2014
Finansdepartementet la i dag frem forslag til ny lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om… Les mer
Tariff 2014: Meklerens forslag
02.06.2014
Partene i Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning. Meklerens forslag til… Les mer
Høring: Reduksjon av beregningsrenten i livsforsikring
02.06.2014
Finanstilsynet har sendt på høring forslag til reduksjon av den høyeste rentesats livsforsikringsselskaper og pensjonskasser… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2014, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no