Søk


Nyttige lenkerNyheter
Endret grunnbeløp
21.05.2015
Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på… Les mer
Banklovkommisjonens utredning om private ytelsespensjoner - NOU 2015:5
29.04.2015
En bes notere seg særmerknadene fra Rolf Skomsvold, samt Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015 - foredrag
17.04.2015
Pensjonskassekonferansen 2015 ble avholdt 15.-16. april i Sandefjord med over 320 deltakere. Les mer
Nye medlemmer - Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og Nettbuss pensjonskasse
27.03.2015
På bakgrunn av søknader fra Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og fra Nettbuss pensjonskasse, har styret… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
23.03.2015
Konferansen har i 2015, som foregående år, vært tatt godt i mot blant pensjonskassene, leverandører, kapitalforvaltere og… Les mer
Ny finanslov
10.04.2015
Stortinget har behandlet ny finanslov. Loven som sådan finner du her. Det er ikke besluttet nå loven vil tre i kraft. Les mer
Nytt medlem - Pensjonsordningen for apotekvirksomheten
25.02.2015
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har søkt om medlemskap i foreningen.

Ordningen håndterer et lovbestemt ytelsesbasert… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
13.02.2015
Årets pensjonskassekonferanse finner sted 15. og 16. april 2015. Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen - Bærum kommunale pensjonskasse
30.01.2015
På bakgrunn av søknad fra Bærum kommunale pensjonskasse, har styret i Pensjonskasseforeningen besluttet å ta pensjonskassen… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen – Asker kommunale pensjonskasse
09.01.2015
På bakgrunn av søknad fra Asker kommunale pensjonskasse, har styret i Pensjonskasseforeningen besluttet å ta pensjonskassen… Les mer
Rundskriv nr. 18/2014
17.12.2014
Finanstilsynet fastsatte 15. desember 2014 et rundskriv om rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet… Les mer
Nytt medlem: Tromsø kommunale pensjonskasse
04.12.2014
Tromsø kommunale pensjonskasse ble 2. desember 2014 tatt opp som medlem i Pensjonskasseforeningen.

Styrets leder er Oddmund… Les mer
Scheel-utvalgets utredning
03.12.2014
Pressemelding fra Finansdepartementet: Utredning om selskapsskatten overlevert finansministeren
Hans Henrik Scheel overleverte… Les mer
Rundskriv fra Finansdepartementet: Godtgjørelse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond
03.12.2014
Rundskriv nr. 15/2014 av 1. desember 2014 om ovennenvte kan lastes ned her. Les mer
Finansielle utviklingstrekk - Finanstilsynet
05.11.2014
Finanstilsynet har publisert rapporten "Finansielle utviklingstrekk - tilstanden i finansmarkedet og utsiktene fremover"… Les mer
NUES
30.10.2014
NUES - Den nye anbefalingen ligger nå på www.nues.no på begge språk Les mer
Årbok 2014
27.10.2014
Årboken 2014 foreligger nå. Bestilling kan foretas ved å benytte bestillingsskjemaet til venstre.
Pensjonskasseforeningen… Les mer
Tromsø kommunale pensjonskasse etablert
06.10.2014
Med virkning fra 1. oktober 2014 er Tromsø kommunale pensjonskasse etablert. Pensjonskassen har en forvaltningskapital på… Les mer
Kommunal rapport - Pensjonskassenes avkastning pr. 30. juni 2014
02.09.2014
Kommunal Rapport skriver i dagens nettutgave om at de beste pensjonskassene som har dobbelt så god avkastning som DNB og… Les mer
Norges første interkommunale pensjonskasse er etablert
02.09.2014
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse er omdannet til interkommunal pensjonskasse. Akershus interkommunale pensjonskasse… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2015, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no