Søk


Nyttige lenkerNyheter
Pensjonskassekonferansen 2017
09.01.2017
Årets Pensjonskassekonferanse avholdes 25. og 26. april på Scandic Park Sandefjord, så hold gjerne av datoene allerede nå.… Les mer
Forskrift for pensjonsforetak
09.01.2017
Finansdepartementet fastsatte 9. desember 2016 forskrift om pensjonsforetak. Denne erstatter blant annet kapitalforvaltningsforskriften,… Les mer
Høringsuttalelser - Mulig nytt kapitalkrav for pensjonskasser
05.01.2017
Pensjonskasseforeningen har sammen med NHO, LO, Pensjonistforbundet og NITO avgitt en felles høringsuttalelse til Finansdepartementet… Les mer
Avklaringer fra Finanstilsynet knyttet til kollektive uføreavsetninger
22.12.2016
Finanstilsynets brev av 22. desember 2016 om forsikringstekniske avsetninger for uføreytelser under utbetaling i kollektiv… Les mer
Rapport fra OECD
20.12.2016
OECD publiserte 5. desember "2016 Pensions Outlook". Rapporten kan lastes ned her. Les mer
Konstituering av styret med virkning fra 1. februar 2017
15.12.2016
Jan Frode Jakobsen tiltrer en stilling i Norges Bank med virkning fra 1. februar 2017. Dette innebærer at han fratrer som… Les mer
Årbok 2016
05.12.2016
Årboken for 2016 utgis i slutten av uke 49 og kan allerede nå bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og … Les mer
Finansielle utviklingstrekk 2016
05.12.2016
Pressemelding fra Finanstilsynet nr26/2016: Finansielle utviklingstrekk 2016. Les hele pressemeldingen her. Les mer
NUES-forum 10.11.16
20.10.2016
Invitasjon til NUES-forum 10. november 2016 fra kl. 0830-11.30 i Næringslivets Hus, Oslo, kan lastes ned her. Påmeldingsfristen… Les mer
Pressemelding fra PensionsEurope hvor det advares mot solvens II lignende kapitalkrav for pensjonskasser.
12.10.2016
Pressemeldingen datert 7. oktober kan lastes ned her. Les mer
Nytt kapitalkrav pensjonskasser - økonomiske konsekvenser
10.10.2016
Rapport nr. 44-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse - Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser er klar… Les mer
Regnskapsseminar 7. desember 2016
03.10.2016
Pensjonskasseforeningen inviterer til regnskapsseminar onsdag 7. desember 2016 fra kl. 1000-1600 i møtelokalene til KS Agenda,… Les mer
Ny finansforetakslov trer i kraft 1. januar 2016
22.12.2015
Loven kan lastes ned her. Les mer
Nye pensjonsordninger i offentlig sektor
18.12.2015
Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig… Les mer
Samling for pensjonskassens styremedlemmer, 9.-10.2.16
27.11.2015
Pensjonskasseforeningen inviterer styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser til fagseminar, hvor det rettes … Les mer
Finansdepartementets vedtak knyttet til Silver
23.11.2015
Fripoliseselskapet Silver har anmodet Finansdepartementet om dispensasjon i forhold til implementering av Solvens II regelverket.
Departementet… Les mer
Årbok 2015
11.11.2015
Årboken for 2015 er nå utgitt og kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut bestill… Les mer
Ny generalsekretær i Pensjonskasseforeningen
15.10.2015
Styret i Pensjonskasseforeningen har ansatt Espen Kløw som ny generalsekretær i foreningen. Kløw tiltrer i januar 2016. Les mer
Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016
07.10.2015
Regjeringen fremla 7. oktober Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016 Les mer
Medlemskap i SPK
25.09.2015
Foreslått ny minstegrense for medlemskap i Statens pensjonskasse m.fl.: Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2016, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no