Søk


Nyttige lenkerNyheter
Tromsø kommunale pensjonskasse etablert
06.10.2014
Med virkning fra 1. oktober 2014 er Tromsø kommunale pensjonskasse etablert. Pensjonskassen har en forvaltningskapital på… Les mer
Årboken 2014
02.09.2014
Årboken 2014 vil bli utgitt i uke 41. Bestilling kan da foretas ved å benytte bestillingsskjemaet til venstre. Pensjonskasseforeningen… Les mer
Kommunal rapport - Pensjonskassenes avkastning pr. 30. juni 2014
02.09.2014
Kommunal Rapport skriver i dagens nettutgave om at de beste pensjonskassene som har dobbelt så god avkastning som DNB og… Les mer
Norges første interkommunale pensjonskasse er etablert
02.09.2014
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse er omdannet til interkommunal pensjonskasse. Akershus interkommunale pensjonskasse… Les mer
Nye regler om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft i dag
01.09.2014
I dag trer de nye lovreglene om fripoliser med investeringsvalg i kraft, samt utfyllende forskriftsregler om blant annet… Les mer
Brev til Finansdepartementet: Anmodning om overprøving av fastsatt maksimal grunnlagsrente i livsforsikring
28.08.2014
Pensjonskasseforeningen sendte 26. august brev til Finansdepartementet om anmodning om overprøving av fastsatt maksimal … Les mer
Restriktive tiltak relatert til Ukraina og Russland
18.08.2014
Utenriksdepartementet fastsatte 15. august 2014 forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller… Les mer
Fripoliser med investeringsvalg
27.06.2014
Fripoliseinnehavere og pensjonsleverandører kan fra 1. september i år inngå avtale om investeringsvalg. Investeringsvalg… Les mer
Maksimal beregningsrente i livsforsikring
26.06.2014
Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan… Les mer
Ny lov om finansforetak og finanskonsern
20.06.2014
Finansdepartementet la i dag frem forslag til ny lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om… Les mer
Tariff 2014: Meklerens forslag
02.06.2014
Partene i Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning. Meklerens forslag til… Les mer
Høring: Reduksjon av beregningsrenten i livsforsikring
02.06.2014
Finanstilsynet har sendt på høring forslag til reduksjon av den høyeste rentesats livsforsikringsselskaper og pensjonskasser… Les mer
Nytt grunnbeløp (G)
21.05.2014
Tirsdag ble regjeringen og organisasjonene enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i folketry… Les mer
Medlemsmøtet, nytt styre og valgkomité
15.05.2014
Pensjonskasseforeningen avholdt ordinært medlemsmøte 13. mai 2014. Protokollen fra møtet er lagt ut på våre lukkede medlemsider.… Les mer
Bærum kommune og Asker kommune oppretter egne pensjonskasser
14.05.2014
Bærum kommune har gjennomført konkurranse for anskaffelse av fremtidig løsning for offentlig tjenestepensjon. Basert på … Les mer
Informasjonsmøte om A-ordningen 6. mai 2014
08.05.2014
EDAG (Skattetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå) avholdt tirsdag 6. mai et informasjonsmøte om A-ordningen og kommende … Les mer
Pensjonskassekonferansen 2014 - deltakerlister
06.05.2014
Den årlige Pensjonskassekonferansen avholdes på Rica Park Hotel Sandefjord 13.-14. mai 2014 og det er i år over 300 påmeldte… Les mer
Folkevalgte - Overføringsavtalen
05.05.2014
Statens pensjonskasse konkluderte 2. mai 2014 med at folkevalgte som blir omfattet av kommunens ordinære pensjonsordning,… Les mer
Avklaringer fra Finanstilsynet vedrørende oppreservering til K2013
25.04.2014
Finanstilsynet kom 25. april med enkelte avklaringer knyttet til pensjonskassenes oppreservering til K2013. Tilsynet opplyser… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2014
25.04.2014
Den årlige Pensjonskassekonferansen avholdes på Rica Park Hotel Sandefjord 13.-14. mai 2014 og det er over 300 påmeldte … Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2014, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no