Søk


Nyttige lenker
Nyheter
Veiledning til EIOPA-rapporteringen for pensjonsforetak
08.07.2019
Finanstilsynet har publisert veiledning til EIOPA-rapporteringen for pensjonsforetak. Første rapportering for de 22 største… Les mer
Foredrag fra seminaret om pensjonskassedirektivet 18.6.19
19.06.2019
Nedenfor er det lenker til foredragene fra gårsdagens seminar om pensjonskassedirektivet. Les mer
Nytt grunnbeløp
22.05.2019
Pressemelding nr. 11 av 21. mai 2019 fra Regjeringen:
Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2019 Les mer
Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2019
15.05.2019
Nedenfor følger lenker til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 14.-15. mai 2019 på Scandic Park Sandefjord Les mer
Invitasjon til seminar - Pensjonskassedirektivet, 18.6.19, KS Agenda, Oslo
29.04.2019
Pensjonskassedirektivet har blitt vedtatt av EU og skal implementeres i norsk regulering. Dette seminaret belyser de viktigste… Les mer
Ny offentlig tjenestepensjon
16.04.2019
Arbeids- og sosialdepartementet har onsdag 10. april 2019 fremmet proposisjon til Stortinget om ny offentlig tjenestepen… Les mer
Medlemsmøte i Pensjonskasseforeningen
12.04.2019
Pensjonskasseforeningen avholder medlemsmøte tirsdag 14. mai 2019 klokken 2019 i Sandefjord.
Innkalling til medlemsmøtet… Les mer
EIOPA har publisert stresstestscenarioer til bruk for innrapportering for de 12 største pensjonskassene i Norge
09.04.2019
Finanstilsynet - nyhet publisert 8.4.19: "Den europeiske tilsynsmyndigheita for forsikring og tenestepensjon (EIOPA) publiserte… Les mer
Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019
15.03.2019
Påmeldingsfristen har utløpt. Ta kontakt med sekretariatet for event. påmelding. Les mer
Utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett
07.02.2019
Finanstilsynets utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett… Les mer
Rundskriv - Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2018
29.01.2019
Rundskriv 2/2019 av 28. januar 2019 fra Finanstilsynet - Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet… Les mer
Foredrag - Regnskapsseminar 5. desember 2018
06.12.2018
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Regnskapsseminaret 5. desember 2018: Les mer
Årbok 2018
27.11.2018
Årboken for 2018 er tilgjengelig for salg kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut… Les mer
Utfyllende regler til forenklet kapitalkrav
15.11.2018
Forskrift om utfyllende regler til det forenklede kapitalkravet for pensjonskasser kan lastes ned her. Les mer
Invitasjon til Regnskapsseminar 5.12.18
25.10.2018
Pensjonskasseforeningen inviterer til regnskapsseminar onsdag 5. desember 2018 fra kl. 1000-1545 i møtelokalene til KS Agenda,… Les mer
Prop. 1 LS - 19 - Skatter, avgifter og toll
11.10.2018
Vedlagt er regjeringens forslag til endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak Les mer
Invitasjon til Fagsamling 23.-23. oktober 2018 i Bodø
13.09.2018
Påmeldingsfristen har utløpt. Ta event. kontakt med sekretariatet.
Pensjonskasseforeningen inviterer til Fagsamling på Radisson… Les mer
invitasjon til Forum for eierstyring og selskapsledelse 17. oktober 2018
06.09.2018
NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt… Les mer
Invitasjon til Daglg leder samling, 27.-28.9.18
09.08.2018
Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til Daglig leder samling 27.-28. september 2018 på Svalbard. Les mer
Personvernforordningen har trådt i kraft
30.07.2018
Ved møte i EØS-komiteen 6. juli 2018 ble personvernforordningen – GDPR - inntatt i EØS-avtalen. Et av forordningens formål… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no