Søk


Nyttige lenkerEIOPA har publisert stresstestscenarioer til bruk for innrapportering for de 12 største pensjonskassene i Norge


Finanstilsynet:

Nyhet publisert 8.4.19:

"Den europeiske tilsynsmyndigheita for forsikring og tenestepensjon (EIOPA) publiserte 2. april scenarioa for stresstesten av europeiske tenestepensjonsinnretningar i 2019. Dei tolv største norske pensjonskassene skal delta i stresstesten. Rapporteringsfristen til Finanstilsynet er 19. juni."

Nyhetssaken kan leses på Finanstilsynets nettsider ved å klikke her.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no