Søk


Nyttige lenkerNy offentlig tjenestepensjon


Arbeids- og sosialdepartementet har onsdag 10. april 2019 fremmet proposisjon til Stortinget om ny offentlig tjenestepensjon.

Prop. 87 L kan lastes ned her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6b1e8ae0a39e4519ac1f95311ab622be/no/pdfs/prp201820190087000dddpdfs.pdf


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no